Mis toimub

Teated

27.10.2015 Kuidas suunata lapsi tervislikke toiduvalikuid tegema?

Koostöös peitub jõud – koolitus toitlustajatele, õpetajatele ja lapsevanematele Lapse liigne ke...  Loe edasi »


 

Kaiu lasteaed Triinutare asub Raplamaal Kaiu alevikus.

Lasteaeda ümbritseb suur mänguväljak ning maja kõrval on mets, terviserada, koolimaja ja kooli staadion.

Meiega ühes hoones on veel raamatukogu ja apteek. Lasteaia kolmes liitrühmas on kohti 54 lapsele vanuses 1,5 - 7 aastat.

 

Lasteaja mänguväljaku ehituse toetajad.

 

 

 

Meie lasteaias on kasutusel metoodika „Kiusamisest vabaks!“

 

Kaiu Lasteaed Triinutare liitus „Kiusamisest vabaks!" metoodikaga 2013. aastal. Praeguseks on meie lasteaiast metoodikaga liitunud 2 rühma: liblika rühm ja mesimummu rühm.

"Kiusamisest vabaks!" on ennetav metoodika, mille eesmärk on luua üksteist arvestav ja kaasav suhe nii lasteaia kui ka algklasside laste vahel. Samuti on metoodika eesmärgiks luua kiusamist ennetav käitumiskultuur, kus suhtutakse üksteisesse sallivalt ning austavalt, kus lapsed hoolivad üksteisest ning sekkuvad ja kaitsevad kiusamise eest kaaslast, kes seda ise teha ei suuda.

Alates 2007. aastast juhib Save the Children Denmark koostöös Taani kroonprintsessi Mary Fondiga Taani lasteaedades ja algklassides ennetavat kiusamisvastast programmi „Kiusamisest vabaks", milles keskendutakse kiusamise ennetamisele 3-10 aastaste aste seas. Eestis veab Taani eeskujul projekti „Kiusamisest vaba lasteaed ja kool" alates 2010. aastast MTÜ Lastekaitse Liit.

Metoodika tugineb neljale põhiväärtusele: sallivus, austus, hoolivus ja julgus. Kuna kiusamise ennetamine on seotud ühiskonnas vastu võetud käitumisnormide ja suhete kvaliteediga, on oluline, et neid väärtusi sisendataks lastesse võimalikult varakult. Igapäevases kasvatusprotsessis esineb erinevaid olukordi, mida tuleb tegelike põhjusteni jõudmiseks lahti mõtestada. Seejuures ongi oluline hea koostöö lasteaia personali ning lapsevanema vahel, kes toetavad ning aitavad väärtustele tuginedes lastele selgitada kaaslasi austavaid käitumisviise.

Projekt „Kiusamisest  vaba lasteaed ja kool" on rahastatud Euroopa Majanduspiirkonna (EMP) toetuste programmi „Riskilapsed ja –noored" avatud taotlusvoorust „Kaasamine ja sekkumised haridussüsteemis".

Programmi viivad üheskoos ellu Haridus- ja Teadusministeerium, Justiitsministeerium ja Sotsiaalministeerium. Programmi rakendusüksuseks on Eesti Noorsootöö Keskus ning partneriks Norra Kohalike Omavalitsuste ja Regionaalsete Omavalitsuste Liit. Eestis on projekti eestvedajaks MTÜ Lastekaitse Liit.

 

Kontakt

 

Aadress:
   Leandri tee 3, Kaiu alevik, 79301
 (asukoht kaardil)

telefon:
   (+372) 484 5441
   (+372) 5904 6834  (rühmas)

e-post:
   kaiu.triinutare@mail.ee

veeb: 
   www.kaiu.ee/triinutare

 


Sõnad: A. Vürst; viis:  M.Troost

Metsaäärses kaunis majas
kogu päeva lapsed koos.
Rõõmsaid naerukilkeid kajab
Triinutare on mänguhoos.
Lenda siia, lepatriinu,
võta hoogu, liblikas!
Mesimumm, siin koht on sinul-
Triinutare ootab teid.
Siin on laulu, siin on tantsu,
tugevaks teeb sporditund.
Vahel mängime ka matsu,
vahel magan lõunaund.
Lenda siia, lepatriinu...