Valla valimiskomisjon

23.01.17

Kaiu Vallavolikogu 12. juuni 2013 otsusega nr 22 moodustati Kaiu Vallavolikogu valimiste korraldamiseks kolmeliikmeline Kaiu valla valimiskomisjon.

Kaiu valla valimiskomisjoni esimees Maie Teearu

Kaiu valla valimiskomisjoni liikmed:

  1. Marko Orav
  2. Malle Vessart

ja asendusliikmed:

  1. Marju Toel

 

Toimetaja: MARKO ORAV