Kaiu Põhikooli konkurss sotsiaalpedagoogi ametikohale

Kaiu Põhikool kuulutab välja konkursi

sotsiaalpedagoogi ametikohale ( 1,0)

Tööleasumise aeg alates 21. augustist 2017.

Avaldus koos CV ja haridust tõendavate dokumentide koopiatega esitada hiljemalt 7.augustiks 2017 e-aadressil direktor@kaiu.edu.ee.