Rapla valla sümboolikakonkurss

Rapla valla sümboolikakonkursile laekus kokku 31 kavandit. Hindamiskomisjon tegi esmase valiku tööde hulgast, valides välja 15 kavandit, mis esitatakse vallaelanikele ja ka laiemale üldsusele...

Digikonna projekt külmutatakse

  Oktoobri viimasel nä­da­lal tea­tas sotsiaaldemokraadist et­te­võt­lus- ja kom­mu­ni­kat­sioo­ni­mi­nis­ter  Ur­ve Pa­lo , et omavalitsuste poolt lairibaühenduse soo­vi­ja­te...

Digikonna küsitluse kokkuvõte.

Digikonna sooviavalduste esitamise tähtaeg lõppes ja nüüd sellest kokkuvõtte. Suur, suur tänu kõigile tehtud töö eest! Palun tänage Digikonna poolt ka kõiki külavanemaid, kogukonna liidreid...

KOALITSIOONILEPING 2017 - 2021

26. oktoobril allkirjastasid Rapla Kultuurikeskuses uues Rapla valla volikogus koalitsiooni moodustavad volikogu liikmed koalitsioonilepingu järgnevaks nelja-aastaseks perioodiks. Lepingule...

Rapla Vallavolikogu esimees on Rene Kokk.

26. oktoobril toimus Rapla Kultuurikeskuses uue Rapla Vallavolikogu esimene istung. Valla valimiskomisjon viis läbi salajase hääletamise volikogu esimehe valimiseks. Volikogu liikmete seast...

Valime Eestile rahvusliblika

Valimised polegi veel läbi saanud! Nimelt kutsub Eesti Lepidopteroloogide Selts üles kõiki valima Eestile rahvusliblikat Eesti juubeliaasta raames. Kandidaate on mitu ja nendega saab...

Aasta kodaniku kandidaatide esitamine

Kultuuriministeerium kuulutab igal aastal välja aasta kodaniku konkursi. Konkursi tingimused ja kord on kehtestatud  kultuuriministri 5.10.2016 käskkirjaga nr 167. Kandidaatide...

Kohaliku omavalitsuse volikogu valimised 2017.a

Kohaliku omavalitsuse volikogu valimised toimuvad  15. oktoobril 2017.   Rapla valla valimiskomisjon teatab, et valimistel kandidaatidele antud häälte ülelugemine valla...

Jalgpalli treeningud

Raplamaa Jalgpallikool alustab 02.11 jalgpalli treeningutega Juurus. Võetakse vastu ka uusi lapsi 1-4 klassini. Treeningud toimuvad kaks korda nädalas esmaspäeviti ja neljapäeviti 18.00-19.15 ...

Filmifestival Kino maale

TÄNA algav ja esmakordselt toimuv  filmifestival Kino maale teeb kummarduse Nukufilmi loomingule Priit Pärna Animafilmifestivalist välja kasvanud filmifestival Kino maale toob alates...

Kirjuta mälestusi õpingutest Põllumajandusmuuseumile

PÕLLU- JA KODUMAJANDUSLIKU HARIDUSE OMANDAMINE Põllu- ja kodumajanduslikku haridust on Eesti riigis läbi mitme riigikorra olnud võimalik omandada arvukates põllu- ja kodumajanduskoolides,...

Konkurss "Raplamaa Aasta Tegu" 2017

Konkursi "Raplamaa Aasta Tegu" eesmärgiks on teadvustada kodanikualgatuse tähtsust ning tunnustada Raplamaal tegutsevaid inimesi, ettevõtteid, mittetulundusühinguid, sihtasutusi, vabatahtlikke...

Konkurss „Põhja-Eesti parimad turismiarendajad 2017“

SA Põhja-Eesti Turism kuulutab välja konkursi „Põhja-Eesti parimad turismiarendajad 2017", mille eesmärgiks on tunnustada Põhja-Eesti regioonis edukalt tegutsevaid turismiettevõtjaid,...

Vähekindlustatud laste sporditegevuse toetamine

Lastekaitse Liit ja Valio algatasid 2016 aasta juunist ühiselt Liblikaefekti heategevuskampaania ja jätkavad seda ka sellel aastal (vaata https://www.alma.ee/liblikaefekt/uldinfo ), mille...

Digikonnale sooviavalduse esitamise tähtaeg on 31. oktoober

  Kõik, kellel majja veel kaasaegset valguskaablit ei tule, peavad kiiresti tegutsema – sooviavalduste esitamise tähtaeg on juba 31. oktoober! Valguskaablipõhine internetiühendus...

Kompostiväljak avatud

Kaiu aleviku kompostiväljak on sellel sügisel jälle avatud. Kompostiväljakule võib viia ainult lagunevaid aia- ja haljastusjäätmeid st rohttaimede lehti, varsi, juuri, vilju, samuti muru,...

Rapla Vallavolikogu valimiste kandidaatide nimekiri

Rapla vald VALIMISRINGKOND NR 1 KANDIDAATIDE KOONDNIMEKIRI Erakond Isamaa ja Res Publica Liit nr 101 TARMO LUKK nr 102 TIIT LEIER nr 103 AGE TEKKU nr 104 ERLEND...

Õppimine seob põlvkondi

19. - 26. oktoober 2017 Ühiskonna jätkusuutlikkuse tagamiseks on oluline põlvkondade järjepidevus, mis tagab kultuuri, keele ja traditsioonide jätkumise. Teisalt on kiirelt muutuvas maailmas...

Ohutu liiklemine on igaühe õigus ja kohustus!

  Politseitööga saab mingil määral mõjutada liiklejaid seadusekuulekalt käituma, kuid tegelikkuses sõltub turvaline liiklemine igast liiklejast endast. Selleks ei ole rohkem tarvis kui...

ALGAS KÜSITLUS LAIRIBA INTERNETI SOOVIJATE VÄLJASELGITAMISEKS RAPLAMAAL JA LÄÄNEMAAL

Juuli algusest alates on kõigil Digikonna projektis osalevate omavalitsuste elanikel ja ettevõtetel võimalus teada anda, millisele aadressile nad soovivad lairibaühendust saada. Kõik,...