Konservide jagamine puudust kannatavatele inimestele

 

Kaiu vallale eraldati toimetulekuraskustes inimestele jagamiseks 984 toosi riigi tegevusvarudesse kuuluvaid konserve (sealiha omas mahlas 325g).

Need jagatakse Kaiu valla  puudust kannatavatele isikutele:

  1. üksi alaealist last või lapsi kasvatavale vanemale;
  2. üksi elavatele pensionäridele, kelle pension on väiksem kui 350 eurot;
  3. ennetähtaegsetele vanaduspensionäridele;
  4. puudega lapse peredele;
  5. paljulapselistele peredele (alates 3 alaealise lapsega pered).

Konserve jagatakse Kaiu Vallavalitsuse ruumides kodanike vastuvõtuaegadel. Konservidele järgi tuleval pereliikmel palume kaasa võtta isikut tõendav dokument. Konservid väljastatakse allkirja vastu.

Saadud kogus võimaldab igale abivajajale eraldada kolm konservi. Sotsiaaltööspetsialistil on õigus konserve eraldada täiendavalt neile abivajajatele, kelle majanduslik olukord on ootamatult muutunud.

Küsimuste korral palume võtta ühendust sotsiaaltööspetsialisti Kaja Heinsaarega telefonidel 4845525, 53292701 või e-maili teel kaja@kaiu.ee.