Nädala sündmused Raplamaal

21.08.2017-22.08.2017 - Doonoritelgid Raplas 22.08.2017 - Film "Emmede vaba õhtu" Märjamaal 22.08.2017 - Koguperefilm "Emoji film"- 3D Märjamaal 22.08.2017 - Cygne...

Kaiu Põhikool vajab muusikaõpetajat

Kaiu Põhikool kuulutab välja konkursi  muusikaõpetaja ametikohale (13 tundi) Tööleasumise aeg alates 31. augustist 2017. Avaldus koos CV ja haridust tõendavate dokumentide...

Kaiu Lasteaed Triinutare võtab tööle

  AEDNIK-KORISTAJA Tööle asumine 1.septembrist 2017a. Sooviavaldus saata/tuua 28.augustiks aadressile; Leandri tee 3, Kaiu alevik, 79301 ,Raplamaa või e-posti aadressile...

Logopeedi töökoha konkurss

Kaiu Lasteaed Triinutare ja Kaiu Põhikool  kuulutab välja konkursi logopeedi (1.0 kohta) töökoha täitmiseks. Avaldus kandideerimissooviga, CV ja haridust tõendavate dokumentide...

Ohutu liiklemine on igaühe õigus ja kohustus!

  Politseitööga saab mingil määral mõjutada liiklejaid seadusekuulekalt käituma, kuid tegelikkuses sõltub turvaline liiklemine igast liiklejast endast. Selleks ei ole rohkem tarvis kui...

Ohtlike jäätmete KOGUMISRING

Pühapäeval, 10. septembril 2017 toimub Kaiu vallas Kogumisringil võetakse elanikelt TASUTA vastu ainult ohtlikke jäätmeid. Olmejäätmeid ja elektroonikat vastu ei võeta! ...

Enampakkumine

  Kaiu Vallavalitsus kuulutab välja avaliku kirjaliku enampakkumise järgmise kinnistu võõrandamiseks: 1. Rapla maakonnas Kaiu vallas Põlliku külas asuv Pallipere kinnistu (kinnistu...

ALGAS KÜSITLUS LAIRIBA INTERNETI SOOVIJATE VÄLJASELGITAMISEKS RAPLAMAAL JA LÄÄNEMAAL

Juuli algusest alates on kõigil Digikonna projektis osalevate omavalitsuste elanikel ja ettevõtetel võimalus teada anda, millisele aadressile nad soovivad lairibaühendust saada. Kõik,...

Esitlus Maavalitsuse ülesannete üleandmise kohta.

  Esitlus "Maavalitsuse ülesannete üleandmine omavalitsustele ühiseks täitmiseks."  

Ülikiire interneti arendamiseks loodi Digikond.

Raplas said kokku 19 omavalitsuse esindajad Raplamaalt, Läänemaalt ja Järvamaalt, et ühiselt alustada projektiga Digikond. Digikond loodi selleks, et ühiselt teha ettevalmistusi...

Päästevesti kandmine veesõidukis päästab elusid

Päästeameti p ressiteade Selle aasta Päästeameti veeohutuskampaania jätkab inimeste teadlikkuse tõstmist päästevesti kandmise vajalikkusest veesõidukites. Kampaania, mis kannab sõnumit...

Valla arengukava muutmise eelnõu avalik väljapanek

Kaiu Vallavolikogu 12.09.2012.a määruse nr 4 „Kaiu valla arengukava" muutmise eelnõu avalik väljapanek toimub 12. juunist kuni 2. juulini 2017.a valla kodulehel www.kaiu.ee . Arengukava...

Uue põlvkonna lairibavõrgud Raplamaale

Eesmärk Kaotada digilõhe linna ja maapiirkonna vahel Tõsta piirkonna konkurentsivõimet ja parendada elu-ja ettevõtlusekeskkonda Luua kõigile Raplamaa elanikele ja...

Raplamaa koostöögrupi noored seiklesid Pärnu jõel

  Kaiu vald  osaleb 2017. - 2018. aastal programmis „KOV strateegiline koostöö" Raplamaa koostöögrupis, mille läbi käivitatakse täiendavaid noorsootööteenuseid 7 –...

XXV Rapla Kirikumuusika Festival 28. juuni - 9. juuli 2017

  Rapla Kirikumuusika Festival  sai alguse 1993. aastal koostöös Soome kirikumuusikutega eesmärgiga tutvustada festivalipublikule maailma rikkalikku muusikapärandit. Aastate jooksul...

Hajaasustuse programmi taotlusvoor avatud

Rapla Maavalitsus annab teada, et alates 10. aprillist 2017 algab hajaasustuse programmi  taotluste vastuvõtt  Kaiu vallas. Programmi eesmärgiks on hajaasustusega...

Küsitluse tulemuste kinnitamine

KAIU  VALLAVOLIKOGU OTSUS Kaiu               ...

Noortetoa projekti tegevused

Eesti Noorsootöö Keskuse ja SA Archimedes Noorteagentuuri arenguprogramm „Noorsootöövaldkonna piirkondliku koostöö arendamine ja tegevuskava loomine" Osalevad kohalikud omavalitsused:...

Rahvaküsitluse tulemused

  Kaiu, Raikküla ja Rapla vallavalitsused korraldasid seoses haldusterritoriaalse korralduse muutmisega 23. ja 24. aprillil rahvaküsitlused. Elanikud said...

Jäätmeveo uued teenustasud

Hea klient! Kesk-Eesti Jäätmehoolduskeskuse MTÜ, Kaiu, Kehtna, Käru ja Vändra valla ning Vändra alevi esindajana,  viis vastavalt jäätmeseadusele läbi korraldatud jäätmeveo riigihanke,...