Valla arengukava muutmise eelnõu avalik väljapanek

Kaiu Vallavolikogu 12.09.2012.a määruse nr 4 „Kaiu valla arengukava" muutmise eelnõu avalik väljapanek toimub 12. juunist kuni 2. juulini 2017.a valla kodulehel www.kaiu.ee.

Arengukava muutmise eelnõuga on võimalik tutvuda ka Kaiu, Kuimetsa ja Vahastu raamatukogudes ning vallamaja volikogu ruumis tööajal.

Kaiu valla arengukava muutmise eelnõu

Kaiu valla arengukava 2012-2018 

Karine Rajasaar
abivallavanem
tel. 5345 6010


Lumetõrje Kaiu valla teedel

Kaiu valla kohalike teede ja tänavate talihoolduse teostajad perioodil 2014-2017 on:
 
Kaiu aleviku piirkonnas
OÜ Karitsu Rantšo tel 5069094;
 
Kaiu piirkonnas
Laastumadise talu tel 53330860;
 
Kuimetsa piirkonnas
OÜ Lihu MTJ tel 5285283;
 
Vahastu piirkonnas
OÜ Steinpilm Design tel 4847743, 5047592.
 
 
INFO: 
Margus Koll
ehitusspetsialist
Tel: (+372) 489 8412
     (+372) 5342 3541
margus@kaiu.ee
 
 
Taotlus kas:  täitmiseks (DOC)  või  trükkimiseks  (PDF)
 

Minul juba käis korstnapühkija, aga sinul?

Ilmselt ei ole kellelegi enam üllatuseks, et selle aasta 1. septembriks peavad olema ühepereelamu küttesüsteemid puhastatud kutsetunnistusega korstnapühkija poolt. Korterelamus tuleb korstnapühkimise teenus tellida igal aastal. Mida ja kuidas korstnapühkija kutsumisel silmas pidada, teile nüüd pajatangi.

Pean ennast pika vinnaga keskmiseks eesti meheks ja nii lükkasin minagi korstnapühkija kutsumist ikka edasi, sest aega ju on selle kiire asjaga. Õnneks võitis kaine mõistus ja võtsin asja siiski varem käsile.

Esimese asjana tuleks leida sobiv töömees, kellel vastavad paberid, oskused ja õigused. Jah, minul oli selles mõttes lihtsam, sest tutvusringkonnas on korstnapühkijad olemas, aga ega muidu ka nende leidmine eriti keeruline ole. Keeruliseks võib asja muuta hoopiski kutsumise venitamine, sest järjekorrad võivad osutuda kuude pikkuseks. Niisiis, lähima kutselise korstnapühkija kontaktandmed saab näiteks helistades päästeala infotelefonile 1524. Samuti on võimalik kutsetunnistusega korstnapühkijaid leida internetist Eesti Korstnapühkijate Koja kodulehelt.

Mina helistasin Olegile. Telefonikõne käigus sain ka kohe asjaliku nipi kulude kokkuhoidmiseks.  Sõidukulu on temal 50 senti kilomeeter, minu elukohta, Tõstamaale edasi-tagasi sõit maksab seega 50 eurot. Päevaga jõuab korstnapühkija ära puhastada umbes kuue elamu küttesüsteemid, nii et kui otsin veel inimesi juurde, läheb sõidukulu jagamisele. Seega, kui soovite maapiirkonda korstnapühkijat tellida, suhelge naabrite ja tuttavatega, pange punt kokku ning nii saategi korstnapühkija arvel sõidukulude reale märgatavalt väiksema numbri.

Niisiis võtsin mina endale vahendaja rolli ja leidsin veel neli küttekolde puhastamist vajavat majapidamist. Leppisin kõigile sobiva päeva kokku, panin paika marsruudi. Lisaks lasin kõikidel üle vaadata, et katuseredelid ronimist kannataksid ning et juurdepääs tahmaluukidele oleks vaba.

Minu tellimuse peale tulid kohale Oleg ja Kalle, kellel olid tööd kenasti jaotatud-üks tegutseb katusel, teine toimetab toas.  Loodan, et kõik korstnapühkijad teevad sama puhtalt enda tööd kui need kaks meest. Nimelt oli korstnapühkijatel üheks töövahendiks tuhaimur, mille abil ei eemaldatud üksnes korstnast tahm vaid tõmmati töö lõppedes üle ka ruumi põrand. Samuti ei ole vaja muretseda, et ametimehed välisjalanõudega prahti põrandale veavad – vaatamata jutule, et võib välisjalanõudes siseruumides ringi käia, jäeti siiski jalanõud esikusse. Ja juurde muhe jutt, et jalg puhkab siis vahepeal saapast.

Kui teile on tulemas korstnapühkija, leidke see aeg, et saaksite temaga koos ringi liikuda, sest see mees annab palju häid nõuandeid, kuidas oma soojaandjaid hästi hoida. Toon siinkohal välja kaks olulist näpunäidet, mida mina korstnapühkijatelt sain. Neli aastat, mil me ise oma küttesüsteeme võime puhastada, peame me need puhastamise korrad ka fikseerima. Kõige lihtsam on teha seda korstnapühkimise akti pöördele, nii on puhastamise teave ilusasti ühel lehel. Teine oluline teadmine on see, et korstna pigitumise vältimiseks tuleb soojamüüriga pliidil avada ja pool tundi avatuna hoida mõlemad siibrid. Siis soojeneb pööningul paiknev korstnaosa kiiremini ja pigi ei teki.

Nagu iga teenuse puhul, on oluline rääkida ka korstnapühkija tasust. Hind sõltub loomulikult piirkonnast ja kütteseadmete rohkusest majas. Keskmise maamaja küttesüsteemi, mis koosneb soojamüüriga pliidist, ahjust ja korstnast, puhastamine läheb maksma pisut üle kolmekümne euro.  Lisandub veel sõidukulu (kuidas seda väljaminekut vähendada, kirjutasin eelpool) ja muidugi käibemaks, mis kaasneb iga teenusega. Ääremärkusena mainin, et meie seltskonnas olid pooled majaomanikud pensionärid ja ma ei kuulnud kordagi, et keegi neist teenuse hinda kalliks oleks pidanud.

Mina saan igal juhul nüüd kergemalt hingata ning tänada korstnapühkijaid mõnusa seltskonna ning õpetliku päeva eest. Minu ämm on rahul, ämma tütar on rahul, naabrimees on rahul, isa on rahul.

Hea lugeja, kutsu sinagi lähiajal endale kutseline korstnapühkija külla. 1. september on veel mõne kuu kaugusel, aga Tõstamaa kõnekäänd teab öelda, et aeg lendab linnutiivul nagu lennuk.

Ahjaa, tahtsin veel ühte asja teile meelde tuletada. Nimelt, kui näete oma kodukandis päästjaid ringi sõitmas, siis ärge ehmuge. Nad ei pruugi olla tuld kustutamas, vaid hoopiski kodusid nõustamas. Nii et kutsuge teiegi nad endale lahkelt külla ja vaadake üheskoos üle, kuidas on teie kodu tuleohu eest kaitstud. Asjalikke mehi pole kunagi palju!

Kaunist ja ohutut suve teile!

Jaak Jaanso
Lääne päästekeskuse tuleohutuskontrolli büroo juhataja       


Päästeamet kutsub 13. reedel üles suitsuandurit kontrollimaTäna on 13 ja reede, mida rahvauskumustes seostatakse ebaõnnega. Paljudes Euroopa riikides juhitakse sel päeval inimeste tähelepanu ohutuse teemadele.  Ka Eesti päästjad ei soovita loota pimedale õnnele ja kutsuvad inimesi testima oma suitsuandurit. Selleks vajuta kontrollnuppu, misjärel korras suitsuandur annab helisignaali. Saabuval sõbrapäeval ole hooliv ja veendu, et ka sõbra suitsuandur töötab. Tuleõnnetusel päästab teie elu ainult töökorras ja õigesti paigaldatud suitsuandur!

Oma kodu tuleohutust saad ise testida internetis aadressil www.kodutuleohutuks.ee.

 

Liina Reinsaar

Päästeameti kommunikatsiooniosakonanna ekspert

E-mail liina.reinsaar@rescue.ee
Lauatelefon 628 2085
Mobiil 517 7601

www.facebook.com/paasteamet

 


Peremehetute ehitiste hõivamise teade

 

Kaiu Vallavalitsus teatab, et on peremehetute ehitistena arvele võtnud järgmised ehitised:

  1. Tamsi külas asuva elamu (ehitisregistri kood 120711701) ja abihoone (ehitisregistri kood 120711704), mis asuvad kolmest küljest katastriüksusega 27701:001:0670 piirneval maa-alal. Ehitiste viimased omanikud on teadmata;
  2. Kaiu alevikus asuvad garaažihooned (ehitisregistri koodid 109025754 ja 109025755). Ehitiste viimane teadaolev omanik oli garaažiühistu Nõlvak;
  3. Kaiu alevikus asuva elamu ja abihoone, mis asuvad Tehnika tn 4 ja Tehnika tn 8 vahelisel maa-alal. Ehitiste viimased omanikud on teadmata.

Kõigil, kellel on infot või vastuväiteid ehitiste peremehetuse või hõivamise kohta, teatada sellest kirjalikult 25. novembriks 2014. a  Kaiu Vallavalitsusele aadressil Kasvandu tee 17, Kaiu alevik, Kaiu vald, Raplamaa 79301 või vallavalitsuse e-posti aadressil vald@kaiu.ee.

 


Üldplaneeringu ülevaatamine 2014