Ohtlikud jäätmed

16.02.17

KAIU KESKKONNAJAAM  (vaata asukohta)

Asub uue A ja O poe kõrvalt minnes elektrialajaama taga, aiaga piiratud alal. Jaama teenindab AS Väätsa Prügila.

Keskkonnajaam on avatud E 9.00 - 16.00

 

Karine Rajasaar
e-mail: karine@kaiu.ee

Tel (+372) 484 5438,  (+372) 5345 6010

Keskkonnajaamas on loodud tingimused elanikelt tasuta vastu võtta järgnevaid taaskasutatavaid jäätmeid:

  • vanapaberi ja papijäätmed,
  • pakendijäätmed,
  • ohtlikud jäätmed,
  • elektri- ja elektroonikajäätmed, 
  • vanad rehvid

 

 

Ohtlikud jäätmed

Ohtlikud jäätmed on jäätmed, mis oma kahjuliku toime tõttu võivad olla ohtlikud tervisele, varale või keskkonnale. Ohtlikud jäätmed tuleb eraldada teistest jäätmeliikidest. Ohtlikud jäätmed on näiteks akud, patareid, päevavalguslambid, ravimid, õlid, värvid, lakid, liimid, kemikaalid, õli-ja kütusefiltrid, happed, ohtlike aineid sisaldav pakend jne

Ohtlikke jäätmeid võtab vastu ka AS Väätsa Prügila täpsem info nende kodulehelt.

http://www.prygila.ee/

Toimetaja: MARKO ORAV