Kuimetsa Algkool

1.09.14
 
Kuimetsa Algkool
 
Kool suletud 1. septebrist 2014.a
 
     
 

Kooli asutamisajaks loetakse aastat 1787. 1962.a valmis praegune algkooli hoone. 1996.a valmis spordihoone. 1868.a rajati Oblo küla Tiitsu-Tõnu talu rehetarre Oblo vallakool. 1880-1916.a töötas teise koolina Iida kool ehk Kuimetsa vallakool. Pärast kooli sulgemist läksid lapsed õppima Oblo vallakooli. 1899.a valmis Oblo vallakooli uus koolimaja. Kool töötas 3-klassilisena. 1916.a avati Oblo vallakoolis 4.klass. Ehitati juurde üks klassiruum. 17. oktoobril 1921.a kolis Oblo vallakool üle endisesse Kuimetsa mõisa häärberisse. Uues Kuimetsa Algkoolis oli 4 klassi kahe klassikomplektiga. 1922.a 18. septembrist töötas kool 6-klassilisena. 1923.a sai kool internaadi. 1941.a hävis sõjas Kuimetsa Algkooli hoone. Sügisel paigutati 1. ja 2.klass vanasse vallamajja, 3.-6.klass koolitööks ümberehitatud rahvamajja. 1946.a jaanuaris valmisid lastevanemate kaasabil internaadi ruumid rahvamaja teisel korrusel. 1953.a sügisel toodi 1. ja 2.klass vallamajast rahvamaja teisele korrusele vastvalminud ruumidesse. 1949-62.a oli kool 7-klassiline. Kuna rahvamajas nii palju ruume ei olnud, siis kasutati kooliruumidena Kodula majas ja nn. "Valges majas" olevaid ruume. 1962.a likvideeriti Kuimetsa 7-klassiline kool. Valmis uus Kuimetsa Algkooli hoone. Kool asus 4-klassilisena uude majja. 1970.a muudeti kool 3-klassiliseks. 1976.a Kuimetsa Algkool suleti õpilaste vähesuse tõttu. 1990.a avati taas Kuimetsa Algkool. Koolis 2 klassi, 1 klassikomplekt. Kool asus 1962.a valminud koolimajas. 1995.a 1. septembrist on kool 6-klassiline algkool. Valmis uus spordihoone, kool asus seal, kuni 2014.a kui kool suleti õpilaste vähesuse tõttu.

Koolijuhatajatest on kauem töötanud:
1874-1885 Jaan Russi
1885-1896 Tõnis Elvei
1896-1912 Karl Johanson
1914-1923 Gustav Ruudi
1923-1936 Anton Schmidt-Saarendi
1937-1944 Anton-Ants Kruusimägi
1944-1950 Linda Ruudi
1954-1965 Elju (Vilepill) Praats
1965-1970 Astrid Saare
1990-2014  Anu Rand.

Kuimetsa kooli on lõpetanud või koolis õppinud: poliitik Arvo Sirendi, elektroonik Rein Ruudi, muusik ja dirigent Paul Ruudi, õpetajad ja koolijuhatajad Hugo Randlepp ja Elju Praats, kunstnik Lilian (Värk) Linnaks, kodu-uurija Egon Lilienthal, tehnikateadlane Jaan Kruus, matkaorganisaator Ants Aaspõllu.

Õpilaste arv viimastel aastakümnetel:
1990/91 1991/92 1992/93 1993/94 1994/95 1995/96 1996/97 1997/98 1998/99 1999/00
 10 17 32 39 43 55 54 62 58 57
2000/01 2001/02 2002/03 2003/04 2004/05 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10
49          17  16  15 23 21
2010/11 2011/12 2012/13 2013/14            
22  22   11            

 

Suurimaks õpilaste arvuks on olnud 121 – 1932/33 õppeaastal ning kõige väiksemaks 10 – kooli taasavamise aastal – 1990, kui koolis oli ainult I ja II klass.

 

Kooli traditsioonilisteks üritusteks olid: tarkusepäev, õpetajate päev, isadepäev, karneval, jõulunädal koos jõulupeoga, sõbrapäev, vastlapäev, kabenädal, jüripäev, emadepäev, oma kooli Agnese ja Gabrieli valimine.

 

Toimetaja: MARKO ORAV