Koha-aadresside korrastamine

4.03.15

 

Pädevuse delegeerimine ja kohanime määramise avalikustamise kord

 

Kohalik omavalitsus on kohanime seaduse järgi kohanime  määraja, ruumiandmete seaduse kohaselt ka koha-aadresside määraja ja vastutaja selle eest, et kõik koha-aadressid vastaksid seadusandluses toodud nõuetele ning aadressisüsteem toimiks. See tähendab, et  adresseeritav objekt oleks hõlpsasti leitav ning elutähtsad üksused – kiirabi, päästeteenistus jne – jõuaksid sihtkohta kiiremini kohale. Süsteemi mõte lihtsamalt öeldes: koha-aadress peab viima kohale.
Aadresside korrastamise käigus tuleb esmalt üle vaadata olemasolev teede ja tänavate võrk ning vajaduse korral nimesid muuta või määrata uued kohanimed.
Seejärel on võimalik korrastada ka maaüksuste ning hoonete ja hooneosade koha-aadressid. Koha-aadress kuulub avalikku ruumi, teenindades nii objekti omanikku kui ka teisi inimesi, kes selle objekti andmeid kasutavad. Selle tõttu tuleb arvestada ka avalike huvidega ja seadustega.
Aadressiandmete korrastamisel on vallavalitsus jõudnud hajaasustuses liikluspindadele kohanime määramiseni.
 

Kohanime määramine 1.pdf
Kohanime määramine 2.pdf 
Kohanime määramine 3.pdf 
Kohanime määramine 4.pdf 
Kohanime määramine 5.pdf 
Kohanime määramine 6.pdf 
Kohanime määramine 7.pdf 
Kohanime määramine 8.pdf 
Kohanime määramine 9.pdf 

Kohanime määramine 10.pdf 

 


 

Toimetaja: MARKO ORAV