112 – KIIRABI, PÄÄSTE, POLITSEI

18.04.16

Eestis on nüüd üks hädaabinumber 112 kiirabi, päästjate ja politsei kutsumiseks.  Kui vajad kiiret abi, helista hädaabinumbril 112 Häirekeskusesse.

Eesti läks Euroopa 112 päeval, 11.02.2015 üle ühele hädaabinumbrile 112. Alates 11. veebruarist saab ühelt hädaabinumbrilt 112 kutsuda kiirabi, päästjaid ja nüüd ka politseid.

Üks hädaabinumber 112 muudab abi kutsumise inimesele lihtsamaks – meeles on vaja pidada üht numbrit 112 ning kriitilises olukorras ei kulu aega mõtlemisele, millist abi ja milliselt numbrilt kutsuda.

112

 

Inimestele jääb pikem ja mõistlik aeg ühe numbriga 112 harjumiseks. Üleminekuperioodil suunatakse numbrile 110 helistajad numbrile 112 ning keegi ei jää abita. Number 110 kaob kasutusest peale pikemat üleminekuperioodi, kui selle kasutus on jõudnud miinimumini.

Toimetaja: MARKO ORAV

Kodanikukaitse

28.12.15

 

Üldtelefon 112

 

Kaiu valla ja Rapla valla (ka Rapla linn) inimesi teenindavad alljärgnevad piirkonnapolitseinikud:

 

 amet  nimi telefon e-mail
 piirkonnavanem    Elle Tikki    (+372) 489 2929    elle.tikki@politsei.ee
     (+372) 5329 2044  

 

Piirkonnapolitseinik Elle Tikki võtab kodanikke vastu iga kuu esimesel ja kolmandal teisipäeval:

 

  • Kaiu vallamajas kell 10.30 - 12.30 
  • Rapla politseijaoskonnas kell 13.00 - 15.00

 

Toimetaja: MARKO ORAV

Märtsis lisandus Raplamaale kolm abipolitseinikku

11.04.16

 
Aprilli alguse seisuga on Rapla politseijaoskonna nimekirjas 26 abipolitseinikku kellest 21 on mehed ja viis naised. Abipolitseiniku staatus on populaarne  ja seda just noorte hulgas. Turvalisusesse panustamisel on aktiivsed ka naised - kõik kolm märtsikuus liitunut on naised. Lisaks on praegu abipolitseinikuks saamas neli noort Raplamaalast, kellest samuti kolm on naised.

Uutest abipolitseinikest kaks elavad Raplamaal, üks aga Tallinnas, kuid on Raplast pärit. On heameel tõdeda, et kaugemal elavad noored hoolivad kohaliku kogukonna turvalisuse eest. Noored avaldasid liitumiseks soovi aasta alguses. Veebruaris läbiti vajalikud koolitused ning praeguseks on nad Raplamaa turvalisusesse ka oma panuse andnud. Osaleti nii patrullis kui ka politsei poolt korraldatud reididel.

Praegu on abipolitseinikud enamikes Raplamaa valdades olemas. Neid võiks siiski olla igas väiksemas külas ja kogukonnas. Politseinikud näevad abipolitseinikes suurt abi: ühelt poolt on nad politseile lisaressursiks, teisalt on nad info vahendajaks: tundes kohalikke olusid ja inimesi, oskavad abipolitseinikud tähelepanu pöörata kogukonnas olevatele probleemidele ja kitsaskohtadele. Abipolitseinikud on piirkondlikus turvatunde loomises väga olulisel kohal ning seega ootame praegustele tublidele vabatahtlikele ka lisa.

Mullu osalesid Raplamaa abipolitseinikud erinevates tegevustes 221 korral, panustades 2059 tundi oma vabast ajast kogukonna turvalisuse tagamisele. Abistati 76 väljakutse teenindamisel, 119 väärteo ja viie kuriteo avastamisel. See on suur panus nii maakonna elanikele kui ka politseile, mida ei ole võimalik rahasse ümber arvutada.

Abipolitseinikuks saamiseks tuleb läbida 40 tunnine esimese astme koolitus. Pärast koolituse läbimist on võimalus osaleda patrullis politseiniku juhendamisel. Kui patrullis on osaletud sada tundi, avaneb võimalus teise astme koolitusele, pärast mida saab abipolitseinik iseseisva tegutsemise pädevuse.

Lisaks pakub politsei erinevaid koolitusi abipolitseinike teadmiste ja oskuste parandamiseks. Näiteks turvataktika ja enesekaitse koolitus, erivahendite ja tulirelva kasutamise koolitus, operatiivsõidukijuhi kursus, avaliku esinemise koolitus, jalgrattapatrulli ja erinevate andmebaaside koolitused on vaid väike loetelu pakutavatest. Abipolitseinikud on arvanud, et koolitustest saadud oskuseid on võimalik ka igapäevaelus rakendada, mis on omakorda noortesse entusiasmi ja enesekindlust lisanud.

Abipolitseinik on väljaõppe, lisateadmiste ja vastava varustusega inimene, kes vajadusel abistab politseid avaliku korra ja liiklusturvalisuse tagamisel. Ta osaleb ennetusüritustel või piirkondlikus politseitöös. Abipolitseinikuks sobivad inimesed, kellele läheb korda oma kodukoha turvalisus ning kes on valmis oma aega panustama.

Rapla politseijaoskonnas olen abipolitseinike rühmajuhiks mina, Margus Kaldma. Liitumishuvi või täiendavate küsimuste korral palun helistada 489 2904 või kirjutada margus.kaldma@politsei.ee. Informatsiooni abipolitseinike kohta saab ka kodulehelt www.abipolitseinik.ee

Tänan politsei nimel kõiki praeguseid vabatahtlikke, kes on leidnud tahet ja motivatsiooni maakonna turvalisuse parandamisel kaasa aidata.

Margus Kaldma

Rapla politseijaoskonna
patrullitalituse juht

Toimetaja: MARKO ORAV