Kaiu Põhikool

13.02.15
 
Kooli logo
Kaiu Põhikool
Leandri tee 1 Kaiu, 79301
     

Esimene kool oli 1842.a. asutatud Kasvandus mõisakool, mis asus Nigula talu tagakambris. 1845 - muudeti mõisakool vallakooliks. 1859 - valmis Kasvandus uus koolimaja – rehielamu. 1869 – ehitati ka Salutaguse külla teine kool. See likvideeriti 1912.a., kui ehitati Kaiu uus koolimaja. 1880 – ehitati eelmise kooli asemele, Kasvandusse, uus ja moodsam koolimaja. 24. november 1912 – valmis Kaius talupoegade initsiatiivil ehitatud praegune koolimaja Kasvandu külas. Sellele tegid kolhoosid Punalipp ja Lenini Tee juurdeehituse, mis valmis 23.12.1961.a.

Kool on kandnud järgmiseid nimesid: 1936.a. Kaiu 6-klassiline kool, Kaiu 7-kl. Kool, 1962.a. Kaiu 8-kl. Kool, 1986.a. Kaiu 9-klassiline kool ja alates 1991.a. Kaiu Põhikool.

Esimene õpetaja Kaiust pärit Ataste seminaris õppinud Jüri Vilberg (töötas 17 aastat – 1842-1859). Kooli arengusse on silmapaistva jälje jätnud järgmised koolijuhid ja õpetajad: Nikolai Leidtorp – direktor aastatel 1950-1977 ja 1979. Hugo Randlepp – direktor aastatel 1941-1950, Gustav Ruudi – koolijuhataja 1889-1912, Elmar Veetamm – õpetaja aastast 1932, Eduard Kalmin – direktor aastatel 1921-1937, Harri Jürima – direktor aastatel 1937-1941, Aino Vürst – õpetaja 1958 - 2001, Päivi Aljama – õpetaja 1966. aastast, Helgi Valliste – õpetaja 1966. aastast

Tuntumad lõpetajad ja õpilased: vennad Kristjan ja Johannes Vilberg – maailmameistrid laskmises; Endel Aaver – loomaarstiteadlane, viroloog; Leo Rehemaa ja Helju Linder – Kaiu ajaloo põhjalikud uurijad, Rein Ruudi – Eesti Ringhäälingu Saatekeskuse AS juhatuse esimees.

Õpilaste arv viimastel aastakümnetel:
1990/91 1991/92 1992/93 1993/94 1994/95 1995/96 1996/97 1997/98 1998/99 1999/00
  201 202 194 195 202 201 211 220 228
2000/01 2001/02 2002/03 2003/04 2004/05 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10
231 222 210 205 169 156 134 117 108 94
2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15          
88 82 84 87 95          

 

Kaiu Põhikoolis töötab 21 õpetajat, sh 1 vanemõpetaja ja 1 metoodik.

Koolil on oma lipp, logo ja koolilaul, kunstniku kujundatud tänukiri, aukiri, kiituskiri, diplom.

Alates 2001.a. ilmub järjepidevalt koolileht "Spikker". Kooli 165. sünnipäevaks nägi ilmavalgust esimene õpilastööde almanahh "Kirker". Õpilastel on Kaiu kooli logoga päevik ja helkur.

Õppimine, sport ja taidlus on koolis au sees. Häid tulemusi oleme saavutanud maakondlikel aineolümpiaadidel, konkurssidel, võistlustel. Oleme mitme kollektiiviga kõikidel laulu- ja tantsupidudel maakonnas ja vabariigis. Õpilasomalooming on saanud tunnustust näitustel ja konkurssidel. Edukalt on osaletud võistlustel "Kooli TV" (aastatel 1993-1996) ja "Tähelepanu, start!". Kaiu kool on olnud aastaid Eesti Koolispordiliidu aktiivseim põhikool.

Koolis töötavad huviringid, toimuvad väljasõidud ja õppekäigud Eestimaa erinevatesse paikadesse. Kevaditi saavad koolituse jalgrattalubade tahtjad. Mitmekesine projektitöö võimaldab õpilastel ja õpetajatel õppida, suhelda, käia välismaal. Meil on head suhted Läti Vaidava kooliga: õpilased on kirjavahetuses ja toimuvad keelelaagrid.

2007.a. liitusime Comeniuse projektiga, milles teeme koostööd koolidega Rumeeniast ja Türgist.

Huvitavad üritused on K-koolide kokkusaamised, valla suve- ja talimängud, valla taidluspäevad koos õpilastööde näitusega. Koolis on sageli külalised Norrast, Taanist ja Shotimaalt. Kaiu õpilased on mitmeid kordi käinud välismaal. Nii maakonnas kui ka vabariigis on edu saavutanud lilleseadjad. Pidevalt on oldud parimate hulgas maakonna põhikoolide mälumängus. Kaiu kooli õpilane on võitnud inglise keele olümpiaadi vabariigis ja tulnud rahvusvahelise kirjavõistluse võitjaks.

Kaiu kool on olnud aastaid Eesti Koolispordiliidu aktiivseim põhikool või tulnud teisele kohale. Korduvalt on võidetud põhikoolide teatejooksude võistlus ning viimasel neljal aastal on oldud selle võistluse korraldaja. Nimetamisväärsed on kordaminekud kergejõustikus ja korvpallis aastakümneid kestnud maapõhikoolide suvemängudel.

Kooli traditsioonid on 1. septembri aktus, õpetajate päeva tähistamine, kringli ja küünaldega kooli sünnipäev, rahvarohked jõulupeod, vabariigi sünnipäev, ainepäevad ja -nädalad, vastlapäev, jüriööjooks, tutipidu, vilistlaste kokkutulek.

Kaiu Põhikool on Kaiu valla kultuuri- ja hariduskeskus. Kõik õpilased on saanud korraliku põhihariduse, et jätkata õpinguid gümnaasiumides nii maakonnas kui ka väljaspool maakonda.

Käesoleval sajandil on koolil valminud kaks arengukava. Tänu nendele oleme saanud lisaraha projektidega. Kooli söökla sai kaasaegse remondi ja sisutuse 2003.a. ja 2005.a. renoveeriti kooli võimla, fuajee, koridorid, katlamaja ja kütusehoidla. Jõulupidu toimus juba remonditud koolimajas. Vallavalitsus eraldas kooli eelarvesse lisaraha garderoobi moodulite ostuks. Igal aastal uuendame koolimööblit ja remondime jõudumööda klassiruume. Kaiu põhikool on 2004.a. Tervist Edendav Kool (TEK). Turvakaamerad tagavad rahu ja korra alates 2005.aastast. Tiigrihüppe projektiga saime kaasaegse arvutiklassi.

2007.a. liitusime e-Kooliga.
Kaiu vallavalitsus kinkis kooli 165. sünnipäeva puhul elektroonilise koolikella, mis iga päev õpilasi rõõmsalt tundi kutsub. Oleme paraja suurusega tegus maakool.

Toimetaja: MARKO ORAV