Juuru valla Teataja

27.09.17

Juuru Valla Teataja toimetus
 

Aili Normak - vastutav toimetaja 
e-kiri: aili.normak@juuru.ee
tel: 484 1005, GSM 527 1481

Anu Lillemägi - kujundaja-küljendaja
e-kiri: anu.lillemagi@juuru.ee

Oma kaastöö võite tuua või saata vallamajja Veski 1, Juuru alevik, Juuru vald, 79401 Raplamaa.

Kaastöid ootab toimetus iga kuu 20. kuupäevaks.

 

Juuru Valla Teataja tellimishinnad:


1 kuu (1 number) – 0,70 eurot, 1 aasta (11 numbrit) – 7,50 eurot (kehtivad alates 1. jaanuarist 2017. a)

 

Juuru Valla Teatajas avaldatava kommertsreklaami hinnad:


Juuru Valla Teatajas avaldatava kommertsreklaami hinnakiri (kinnitatud Juuru Vallavalitsuse 13. detsembri 2016. a korraldusega nr 239, kehtivad alates 1. jaanuarist 2017. a)

 

Juuru valla Teatajat saab lugeda siit.

 

Toimetaja: MARKO ORAV