Jäätmemajandus

16.02.17
 
 
Alates 1. maist 2016.a teostab Kaiu vallas olmejäätmete vedu omavalitsusega sõlmitud korraldatud jäätmeveo lepingu alusel Ragn‑Sells AS.
 
Suur-Sõjamäe 50a, 11415 Tallinn
Registrikood: 10306958
Tel. (+372) 606 0439
 
Klienditeeninduse telefoninumber üle Eesti - 15155 (kõik kõned salvestatakse)
Tööaeg: Esmaspäevast reedeni, 8:00 - 17:00
 
Järgmist veopäeva saab vaadata Ragn-Sells kodulehelt: 
 
 
Kaiu valla jäätmevaldajate registri pidaja kontaktandmed:
Karine Rajasaar
Tel (+372) 484 5438,  (+372) 5345 6010
 
 
AS VÄÄTSA PRÜGILA
Roovere küla Väätsa vald
72805 Järvamaa
Telefon/faks 38 40 111
Koduleht: www.prygila.ee
 
Avatud 7 päeva nädalas 24 tundi ööpäevas.
Väätsa prügila võtab vastu: olmejäätmed, ehitus-lammutusjäätmed, mööbel, biojäätmed, oksad, elektroonikajäätmed, ohtlikud jäätmed, pakendid (paber-, kartong-, metall-, klaas- ja plastpakendid), lehtklaas, vanarehvid
 
 

Kaiu valla õigusaktid:

 Korraldatud jäätmeveo rakendamise tingimused ja kord

Korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks lugemise taotluse vorm

Jäätmehoolduseeskiri

Jäätmeõiend

Kaiu valla jäätmekava 2015-2020 (pdf)

Jäätmete sorteerimise juhend

 

Paberi- ja papikonteinerite asukohad:

Kaiu alevikus: Jäätmejaama ees, Maisimäe teel garaazide ees, Hooldekodu väravas, kooli taga. Kasvandu külas Kargerma kinnistul, Karitsa külas Loigu kinnistul, Vana-Kaiu külas Teisepere kinnistul, Vahastu külas pritsimaja juures, Põlliku küla Uuemaja kinnistul, Toomja külas Uuemaja kinnistul, Tolla külas Miku kinnistul, Vaopere külas Kõrtsu kinnistul, Suurekivi külas Mõisasüdame kinnistul, Kuimetsa küla rahvamaja taga ja korrusmajade vahel.

 

Pakendikonteinerite asukohad:

Kaiu alevikus: Jäätmejaama ees, Maisimäe teel garaazide ees, kooli taga. Kasvandu külas Kargerma kinnistul, Karitsa külas Loigu kinnistul, Vana-Kaiu külas Teisepere kinnistul, Vahastu külas pritsimaja juures, Põlliku küla Uuemaja kinnistul, Toomja külas Uuemaja kinnistul, Vaopere külas Kõrtsu kinnistul, Suurekivi külas Mõisasüdame kinnistul, Kuimetsa külas korrusmajade vahel ja Pääsusilma kinnistul, Oblu külas Simmardi kinnistul, Tamsi külas Korvimardi kinnistul, Tolla külas Miku kinnistul.

 

Toimetaja: MARKO ORAV

             

http://www.lõke.ee                 http://www.envir.ee/ahi/                          http://tarbitoitutargalt.ee