„Hankeplaani kinnitamine“ muutmine.

8.07.16

VÄLJAVÕTE

K A I U  V A L L A V A L I T S U S

ISTUNGI  P R O T O K O L L

Kaiu                                                                                                                              08. juuli 2016 nr 20

Algus kell 9.00; lõpp kell 9.30.
Juhataja: Karine Rajasaar.
Protokollija: Maie Teearu.
Osavõtjad: Kaja Heinsaar, Karine Rajasaar, Ülo Sild, Marju Toel.
Puuduja: Erika Reinumägi.

PÄEVAKORD:

  1. Kaiu Vallavalitsuse 16.03.2016.a istungi protokolli nr 8 päevakorrapunkti nr 2 „Hankeplaani kinnitamine" muutmine.

 

  1. Kaiu Vallavalitsuse 16.03.2016.a istungi protokolli nr 8 päevakorrapunkti nr 2  „Hankeplaani kinnitamine" muutmine.

Muuta Vallavalitsuse 16.03.2016.a istungi protokolli nr 8 päevakorrapunkti nr 2 „Hankeplaani kinnitamine" järgmiselt:

  1. Oblu silla remondi hankelepingu eeldatav täitmise tähtpäev „august 2016" asendada tähtpäevaga „oktoober 2016".
  2. Hange „Hooldekodu gaasiküttele üleviimine" jätta hankeplaanist välja.

Karine Rajasaar                                                          Maie Teearu
abivallavanem                                                             protokollija

 

Toimetaja: MARKO ORAV