« Tagasi

Valla arengukava muutmise eelnõu avalik väljapanek

Kaiu Vallavolikogu 12.09.2012.a määruse nr 4 „Kaiu valla arengukava" muutmise eelnõu avalik väljapanek toimub 12. juunist kuni 2. juulini 2017.a valla kodulehel www.kaiu.ee.

Arengukava muutmise eelnõuga on võimalik tutvuda ka Kaiu, Kuimetsa ja Vahastu raamatukogudes ning vallamaja volikogu ruumis tööajal.

Kaiu valla arengukava muutmise eelnõu

Kaiu valla arengukava 2012-2018 

Karine Rajasaar
abivallavanem
tel. 5345 6010