« Tagasi

Rapla Vallavolikogu esimees on Rene Kokk.

26. oktoobril toimus Rapla Kultuurikeskuses uue Rapla Vallavolikogu esimene istung. Valla valimiskomisjon viis läbi salajase hääletamise volikogu esimehe valimiseks. Volikogu liikmete seast esitati üks ettepanek seada esimehe kandidaadiks Rene Kokk. 25 kohalolijast lasid hääletamissedeli kasti 24, neist 16 olid poolthääled ja 8 sedelit kehtetud.

Rapla Vallavolikogu esimees on Rene Kokk.

Volikogu aseesimehe kandidaatideks seati Tarmo Lukk ja Kalle Toomet. Hääletamise tulemusena osutus 15 häälega aseesimeheks valituks Tarmo Lukk.

Viimases päevakorrapunktis kuulas volikogu ära Juuru, Kaiu, Raikküla ja Rapla vallavanemate poolt esitatud valitsuste tagasiastumispalved ning palus neil jätkata uue valitsuse ametisse kinnitamiseni.


Järgmine vallavolikogu istung toimub 6. novembril Rapla Kultuurikeskuses ja siis on päevakorras vallavanema valimine.