« Tagasi

Rapla valla sümboolikakonkurss

Rapla valla sümboolikakonkursile laekus kokku 31 kavandit. Hindamiskomisjon tegi esmase valiku tööde hulgast, valides välja 15 kavandit, mis esitatakse vallaelanikele ja ka laiemale üldsusele arvamuse avaldamiseks. Lõpliku valiku kavandite hulgast teeb vastavalt konkursi reglemendile hindamiskomisjon. Kavandi peab heaks kiitma ka Riigikantselei heraldikakomisjon ning ühinenud Rapla valla vallavolikogu.

Konkursitöö pidi sisaldama uue Rapla valla vapi ja lipu kavandit nii värvilise kui mustvalgena, dokumendi näidisblanketti ning sümbolite kirjeldust. Kavand pidi vastama heraldikanõuetele.

Vaata kavandeid Rapla valla lehelt  rapla.kovtp.ee/sumboolika-2017