« Tagasi

Töökuulutus

Kaiu Vallavalitsus kuulutab välja konkursi Kaiu rahvamaja juhataja vaba ametikoha täitmiseks.
 
Töö kirjeldus:
Tagab Kaiu piirkonna kultuuri traditsioonide kestmise ja arengu.
Viib läbi kultuuriüritusi rahvamajas ja väljaspool seda.
Korraldab Kaiu piirkonnas erinevaid sportlikke ja vabaaja üritusi ning tegeleb terviseedenduse valdkonnaga.
 
Nõudmised kandidaadile:
Eelnev töökogemus antud valdkonnas.
Vähemalt kesk- või keskeri haridus. 
Meeskonnatöö oskus, juhtimis- ja suhtlemisoskus.
Ausus, kohusetunne, täpsus, lojaalsus, vastutustunne, algatusvõime, loovus ja stressitaluvus.
Valmisolek töötada vajadusel nädalavahetusel ja õhtusel ajal.
Oskus töötada Word, Excel, tekstitöötlus, e-posti programmidega.
 
Asukoht:
Kasvandu tee 17, Kaiu alevik, Kaiu vald
 
Kandideerimise tähtaeg:
12.11.2017
 
Töökoormus:
1,0 kohta
 
Brutotasu:
730 eurot
 
Lisainfo:
CV, haridust tõendava dokumendi koopia ja motivatsioonikiri saata aadressile vald@kaiu.ee
 
Kontakt: 
Ülle Kiviste
Telefon: 508 6475
E-post: ulle@kaiu.ee