« Tagasi

Rahvaküsitluse tulemused

 

Kaiu, Raikküla ja Rapla vallavalitsused korraldasid seoses haldusterritoriaalse korralduse muutmisega 23. ja 24. aprillil rahvaküsitlused.

Elanikud said vastata küsimusele, kas nad toetavad Juuru, Kaiu, Raikküla ja Rapla valdade ühinemist üheks omavalitsuseks.

Küsitluslehele oli kantud vastusevariandid "jah" ja "ei".

KOV

Kantud
nimekirja

Hääletajaid
kokku

e-hääled

Küsitlus-
punktis

"Jah"

"Ei"

%

Kaiu vald

1084

36

24

12

21

15

3.32

Raikküla vald

1321

20

8

12

10

10

1,51

Rapla vald

7515

36

14

22

19

17

0,48