Rapla Teataja

28.04.17

 

Rapla Teataja on Rapla valla tasuta jagatav infoleht, mis jõuab valla igasse postkasti üks kord kuus – iga kuu teisel reedel. 2017. aastal ilmuvad lehed: 13.01, 10.02, 10.03, 13.04, 12.05, 09.06, 14.07, 11.08, 08.09, 13.10, 10.11, 08.12

Kaastööd ja reklaamid palume saata kuu esimeseks neljapäevaks kella 12ks vallavalitsuse avalike suhete spetsialistile. Telefon 489 0524, e-post teataja@rapla.ee

Rapla Teataja väljaandmisel kehtivad põhimõtted, mille kinnitas Rapla Teataja kolleegium ja vallavalitsus.

Väljaandja: Rapla Vallavalitsus

Tootja: OÜ Rajakaar
Toimetaja: Armar Paidla, telefon 5141837, e-post armar@rajakaar.ee
Trükk: AS Rebellis

Ilmunud ajalehti saab lugeda siit.

Toimetaja: MARKO ORAV