ALGAS KÜSITLUS LAIRIBA INTERNETI SOOVIJATE VÄLJASELGITAMISEKS RAPLAMAAL JA LÄÄNEMAAL

5.07.17

digikond

Juuli algusest alates on kõigil Digikonna projektis osalevate omavalitsuste elanikel ja ettevõtetel võimalus teada anda, millisele aadressile nad soovivad lairibaühendust saada.

Kõik, kes soovivad saada majja valguskaablil põhinevat kaasaegset ühendust peavad sisestama oma soovi Digikonna kodulehel: digikond.ee/kysitlus/

Digikonna poolt eelnevalt läbiviidud uuring näitas, et üle 80% Digikonna piirkonna majades ei ole praegu võimalik kasutada kaasaegset lairibaühendust ning tarbijad peavad leppima ebastabiilse  mobiilinternetiga või aeglase lauatelefoni ühendusega. Seetõttu puudub paljudel juurdepääs tänapäevastele infoühiskonna teenustele.

Digikonna kodulehel  läbiviidava küsitluse eesmärk on välja selgitada, millistes majades soovitakse kasutada lairibateenuseid – ülikiire  internet, digitelevisioon koos paljude lisateenustega, suhtlus- ja meelelahustusteenused, jne – ning kuhu tuleb lairibaühendus ehitada.

Küsitluse käigus saadud andmete põhjal alustatakse võrkude planeerimist. See tähendab, et lairibavõrku ei ehitata kõikide küladeni või majadeni, vaid ainult sinna, kuhu seda soovitakse ning kus see kohe kasutusele võetakse. Seepärast on oluline, et kõik soovijad oma info edastaksid, vastasel juhul jääb lairibaühendus sinna ehitamata.

Sooviavalduse esitamine on kõigile tasuta ning sellega ei kaasne veel kohustust võrguga liituda.

Lisainfot Digikonna projekti ja lairibaühenduse kohta saab veebilehelt digikond.ee

 

Toimetaja: MARKO ORAV

Ülikiire interneti arendamiseks loodi Digikond.

26.06.17

digikond

Raplas said kokku 19 omavalitsuse esindajad Raplamaalt, Läänemaalt ja Järvamaalt, et ühiselt alustada projektiga Digikond.

Digikond loodi selleks, et ühiselt teha ettevalmistusi lairibainterneti viimiseks kõikidesse piirkonna kodudesse ja ettevõtetesse.

Kohtumisel Raplas osales igast Digikonnaga liitunud omavalitsusest kontaktisik, kelle ülesanne on korraldada Digikonna turunduse- ja kommunikatsioonitegevusi enda piirkonnas ning samuti olla töörühma liige.

Digikonna projektijuht Olav Harjo andis kohtumisel ülevaate sellest, miks loodi Digikond, millised on tänapäevase internetiühenduse võimalused ning millised on Digikonna ühenduse eelised.

Ühiselt arutati vajalike tegevusi järgneva viie kuu jooksul ning kommunikatsiooni, et viia info Digikonna kohta kõikide piirkonna elanike ja ettevõteteni.

Digikonna veebikeskkond www.digikond.ee valmib juuli alguseks ning siis alustatakse ka sooviavalduste vastuvõtmist kõigilt, kes soovivad endale koju või ettevõttesse valguskaablil põhinevat internetiühendust.

Digikonna projektiga on liitunud Rapla maakonnast Juuru vald, Järvakandi vald, Kaiu vald, Kehtna vald, Kohila vald, Käru vald, Märjamaa vald, Raikküla vald, Rapla vald, Vigala vald, Lääne maakonnast Haapsalu linn, Kullamaa vald, Martna vald, Noarootsi vald, Nõva vald, Ridala vald, Lääne Nigula vald ning Järva maakonnas Türi vald ja Väätsa vald.

Digikonna projekti juhivad ühiselt Raplamaa Omavalitsuste Liit ja Läänemaa Omavalitsuste Liit ning projektijuhtimist korraldab Topest OÜ.

Toimetaja: MARKO ORAV

Uue põlvkonna lairibavõrgud Raplamaale

1.06.17

Eesmärk

  • Kaotada digilõhe linna ja maapiirkonna vahel
  • Tõsta piirkonna konkurentsivõimet ja parendada elu-ja ettevõtlusekeskkonda
  • Luua kõigile Raplamaa elanikele ja ettevõtetele võimalus saada koju ja kontorisse kaasaegse lairibaühenduse.
  • Ehitada aastatel 2018 – 2019 uue põlvkonna lairiba võrgud sinna, kuhu sideettevõtjad neid ei ole veel rajanud ja kuhu neid lähiaastatel ei plaani rajada.
  • Luua konkurents, mis tähendab tarbijatele paremaid teenuseid ja odavamaid hindu
Toimetaja: MARKO ORAV