Häirekeskus

 

Riigiportaal eesti.ee

 

Raplamaa.ee

 

 

 

Tarbijakaitseamet

 

ebaausad kauplemisvõtted

 

Lastekaitse Liit

 

Kadunud lapsed

 

 Loomakaitse

 

 Lasteabi 116111

 

 MTÜ Raplamaa Lasterikaste Perede Ühendus

 

3.11.17
Rapla Vallavolikogu valimistulemuste väljakuulutamise päeval, 21. oktoobril 2017 jõustusid Vabariigi Valitsuse 22. juunil 2017 vastu võetud määruse nr 100 "Juuru valla, Kaiu valla, Raikküla valla ja Rapla valla osas haldusterritoriaalse korralduse ja Vabariigi Valitsuse 3. aprilli 1995. a määruse nr 159 "Eesti territooriumi haldus-üksuste nimistu kinnitamine" muutmine" § 1 lõiked 1 ja 2, mille alusel moodustati Juuru valla, Kaiu valla, Raikküla valla ja Rapla valla ühinemise teel uus kohaliku omavalitsuse üksus nimega Rapla vald.


Haldusreformi veebileht: haldusreform.fin.ee

 

Toimetaja: MARKO ORAV

Uudised ja teated

25.10.17
Rapla vald
Toimetaja: MARKO ORAV

Kaiu Vallast

17.07.17
Maakond: Rapla.

Naabervallad: JuuruKehtnaKäru, Väätsa ja Kose.

Elanikke: 1260 (seisuga 01.01.2017).

Alevikud: Kaiu (valla keskus, elanikke 398).

Külad: Karitsa (77), Kasvandu (52), Kuimetsa (314), Oblu (17), Põlliku (27), Suurekivi (40), Tamsi (27), Tolla (73), Toomja (53), Vahastu (73), Vana-Kaiu (74) ja Vaopere (48).

Territoorium: 261,1 km² (läbimõõt põhjast lõunasse 18 ja idast läände 15 km), millest haritavat maad 6088 ha, 11009 ha ja rohumaad 1102 ha.

Teed: kokku 247,6 km, millest riigiteid 95,7 km, erateid 83,6 km ja vallateid 72,1 km.

 

Maakonnakeskusest Rapla linnast asub Kaiu alevik ida suunas 20 km kaugusel ning pealinnast Tallinnast lõuna suunas 60 km kaugusel. Lähim raudteejaam on Rapla – 18 km

Kaiu asukoht

Toimetaja: MARKO ORAV

 

digikond

Statistika

Rahvaarv: 1260
Pindala: 261 km²
Suurim asula: Kaiu (398)
Koole: 1