Kaiu valla 2017. aasta lisaeelarve

25.08.17

Vastuvõetud      09. august 2017. määrus nr 10

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punktile 1 ning  kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 26 lõikele 3 alusel.

§ 1. Võtta vastu Kaiu valla 2017. aasta lisaeelarve põhitegevuse tuludega 97 921 eurot, põhitegevuse kuludega 96 173 eurot, investeerimistegevusega kokku -48 399 eurot, finantseerimistegevusega 50 840 eurot vastavalt lisale.

§  2.  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

LISA 1 2017. a. lisaeelarve
LISA 2 2017. a. lisaeelarve seletuskiri

 

Toimetaja: MARKO ORAV

Kaiu valla 2016. aasta konsolideerimisgrupi majandusaasta aruande kinnitamine

3.07.17

Vastuvõetud 28. juunil 2017  nr 24

Võttes aluseks Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 1 ja kuulanud ära revisjonikomisjoni arvamuse Kaiu Vallavolikogu

o t s u s t a b :

  1. Kinnitada Kaiu valla 2016. aasta konsolideerimisgrupi majandusaasta aruanne.
  2. Otsus jõustub teatavakstegemisest.

LISA 1. Kaiu valla 2016. aasta konsolideerimisgrupi majandusaasta aruanne

LISA 2. Sõltumatu vandeaudiitori aruanne

LISA 3. Kaiu Vallavalitsuse 09.05.2017. a protokolli nr 14 väljavõte

 

Toimetaja: MARKO ORAV

Kaiu valla 2017. aasta eelarve

5.04.17

Vastuvõetud 29. märts 2017 otsus nr 3

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punktile 1 ning  kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 23 lõikele 2 alusel.

§ 1. Võtta vastu Kaiu valla 2017. aasta eelarve põhitegevuse tuludega 1 546 458 eurot, põhitegevuse kuludega 1 541 747 eurot, investeerimistegevusega kokku -312 017 eurot, finantseerimistegevusega 160 000 eurot vastavalt lisale.

§  2.  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

 

 

Toimetaja: MARKO ORAV

Kaiu valla 2016. aasta lisaeelarve

5.12.16

Vastuvõetud   30. november 2016 nr 15

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punktile 1 ning  kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 26 lõikele 3 alusel.

§ 1. Võtta vastu Kaiu valla 2016. aasta lisaeelarve põhitegevuse tuludega 19 382 eurot, põhitegevuse kuludega 13 747 eurot, investeerimistegevusega kokku 12 947 eurot, finantseerimistegevusega -15 500 eurot vastavalt lisale.

§  2.  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

 

LISA 1. Kaiu valla 2016. aasta  lisaeelarve

LISA 2. Kaiu valla 2016. aasta  lisaeelarve seletuskiri

Eelarve- ja  arengukomisjoni koosoleku protokoll 29.11.16.a 

Toimetaja: MARKO ORAV

Kaiu valla 2015. aasta konsolideerimisgrupi majandusaasta aruande kinnitamine

2.11.16

Vastuvõetud 1. juunil 2016  nr 18

Võttes aluseks Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 1 ja kuulanud ära revisjonikomisjoni arvamuse Kaiu Vallavolikogu

o t s u s t a b :

  1. Kinnitada Kaiu valla 2015. aasta konsolideerimisgrupi majandusaasta aruanne.
  2. Otsus jõustub teatavakstegemisest.

LISA 1. Kaiu valla 2015. aasta konsolideerimisgrupi majandusaasta aruanne

LISA 2. Sõltumatu vandeaudiitori aruanne

LISA 3. Kaiu Vallavalitsuse 27.04.2015. a protokolli nr 11 väljavõtte

Toimetaja: MARKO ORAV

Kaiu valla 2016. aasta eelarve

4.03.16

Vastu võetud          02. märts 2016 nr 1

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 1 ning  kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 23 lõike 2 alusel.

§ 1. Võtta vastu Kaiu valla 2016. aasta eelarve põhitegevuse tuludega 1 445 267 eurot, põhitegevuse kuludega 1 363 107 eurot, investeerimistegevusega kokku -147 216 eurot, finantseerimistegevusega 5 500 eurot vastavalt lisale.

§  2.  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Lisa 1. Kaiu valla 2016. aasta eelarve

Lisa 2. 2016. aasta eelarve seletuskiri

Lisa 3. 2016. aasta eelarve seletuskiri (ulekandmised)

 

Toimetaja: MARKO ORAV

Kaiu valla 2015. aasta II lisaeelarve

1.02.16

Vastuvõetud   30. detsember 2015 nr 15

 

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punktile 1 ning  kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 26 lõikele 3 alusel.

§ 1. Võtta vastu Kaiu valla 2015. aasta II lisaeelarve vastavalt lisale.

§  2.  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

 

LISA  Kaiu valla 2015. aasta II lisaeelarve

Toimetaja: MARKO ORAV

Kaiu valla 2015. aasta I lisaeelarve

17.07.15

 

Vastuvõetud  25. juuni 2015 nr 10

 

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punktile 1 ning  kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 23 lõikele 2 alusel.

§ 1. Võtta vastu Kaiu valla 2015. aasta I lisaeelarve põhitegevuse tuludega 84 709 eurot, põhitegevuse kuludega 65 709 eurot, investeerimistegevusega kokku -13 200 eurot vastavalt lisale.

§  2.  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

LISA  Kaiu valla 2015. aasta I lisaeelarve

Toimetaja: MARKO ORAV

Kaiu valla 2014. aasta konsolideerimisgrupi majandusaasta aruande kinnitamine

17.06.16

Vastuvõetud 25. juunil 2015  nr 23

Võttes aluseks Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 1 ja kuulanud ära revisjonikomisjoni arvamuse Kaiu Vallavolikogu

o t s u s t a b :

  1. Kinnitada Kaiu valla 2014. aasta konsolideerimisgrupi majandusaasta aruanne.
  2. Otsus jõustub teatavakstegemisest.

LISA 1. Kaiu valla 2014. aasta konsolideerimisgrupi majandusaasta aruanne

LISA 2. Sõltumatu vandeaudiitori aruanne

LISA 3. Kaiu Vallavalitsuse 18.05.2015. a protokolli nr 18 väljavõtte

Toimetaja: MARKO ORAV

Kaiu valla 2015. aasta eelarve

2.11.16
Vastu võetud 25.02.2015 nr 3
 
Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punktile 1 ning kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 23 lõikele 2 alusel. 
 
§ 1. Võtta vastu Kaiu valla 2015. aasta eelarve põhitegevuse tuludega 1 291 251 eurot, põhitegevuse kuludega 1 225 286 eurot, investeerimistegevusega kokku -67 450 eurot, finantseerimistegevusega -90 500 eurot vastavalt lisale.
 
§ 2. Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Lisa Kaiu valla 2015. aasta eelarve

Lisa Kaiu valla 2015. aasta eelarve seletuskiri

Eelarve- ja  arengukomisjoni koosoleku protokoll 9.12.14.a 

 

Toimetaja: MARKO ORAV

Kaiu valla 2014. aasta lisaeelarve

17.07.15

 

  Vastu võetud  17. detsember 2014 nr  14

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punktile 1 ning  kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 26 lõike 3 alusel.

§ 1. Võtta vastu Kaiu valla 2014. aasta lisaeelarve põhitegevuse tuludega 12 256 eurot, põhitegevuse kuludega 13 556 eurot, investeerimistegevusega kokku 1 300 eurot vastavalt lisale 1 ja lisale 2.

§  2.  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Lisa Kaiu valla 2014. aasta lisaeelarve

Lisa Kaiu valla 2014. aasta lisaeelarve seletuskiri

 

Toimetaja: MARKO ORAV

Kaiu valla 2014. a eelarve

23.12.14

 

Vastu võetud 19.03.2014 nr 4

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 1 ning kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 23 lõike 2 alusel.

§ 1. Võtta vastu Kaiu valla 2014. aasta eelarve põhitegevuse tuludega 1 263 891 eurot, põhitegevuse kuludega 1 213 043 eurot, investeerimistegevusega kokku -74 384 eurot, finantseerimistegevusega -109 000 eurot vastavalt lisale.

§ 2. Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Sulev Viiron
volikogu esimees

Lisa Kaiu valla 2014. aasta eelarve

Lisa Kaiu valla 2014. aasta eelarve seletuskiri

 

Toimetaja: MARKO ORAV