Detailplaneeringud

25.03.14

Kaiu Vallavolikogu kehtestas 25.02.10 otsusega nr 12  Kaiu  aleviku,  Aaviku  II kinnistu detailplaneeringu.

Seletuskiri.pdf
Asendiskeem.pdf
Detaili tiitel.pdf
IllustratsioonDP7.pdf
Liikluskorraldus.pdf
Põhijoonis.pdf
Tehnovõrgud.pdf
Tugiplaan.pdf
Krundijaotusplaan.pdf

 

Kaiu Vallavolikogu kehtestas 18.06.2009 otsusega nr 15  Vahastu külas asuva Indreku kinnistu detailplaneeringu

Seletuskiri.pdf
Põhijoonis.pdf
Situatsioon.pdf
Tugiplaan.pdf
 

Kaiu Vallavolikogu kehtestas 18.06.2009 otsusega nr 16 Kaiu alevikus bussipeatuse, biotiikide ja lasketiiru vahelise maa- ala detailplaneeringu.

Seletuskiri.pdf
Põhijoonis.pdf
Põhijoonisefragment.pdf
Tehnovõrgud.pdf
Teed.pdf
Tugiplaan.pdf
Krundijaotusplaan.pdf
 

Toimetaja: MARKO ORAV